Základní škola Sopotnice Základní škola Sopotnice

Základní informace a charakteristika školy | Informace pro rodiče

Kontakt: telefon: 465 584 139
školní jídelna: 465 584 190
vera.vaskova@zs.sopotnice.indos.cz

Bankovní spojení:
IČ: 71004467
Banka: ČSOB
Číslo účtu: 181539610/0300

První stupeň je organizován jako trojtřídka, má 42 žáků.
Druhý stupeň56 žáků. Dojíždějící žáci tvoří 21 %.
Od 4. ročníku se vyučuje anglický jazyk v časové dotaci 3 hodiny týdně.


Učitelský sbor:
Mgr.Alena Kulhavá
p. uč. Petra Hubálková
p. uč. Helena Korábová
Bc. Zuzana Šafářová
Mgr. František Zeman
p. uč. David Shakhar
Ing. Jarmila Bačová
Mgr. Eva Raková
p. Radek Prachař - ped.asistent
p. Marcela Blažková - vychovatelka ŠD

Nepovinné předměty:
6. ročník - informatika (1 vyučovací hodina)

Povinně volitelné předměty:
Technické činnosti
Domácnost
Informatika

Vyučovací hodiny:
1. hodina: 7:40 - 8:25
2. hodina: 8:35 - 9:20
3. hodina: 9:35 - 10:20
4. hodina: 10:30 - 11:15
5. hodina: 11:25 - 12:10
6. hodina: 12:20 - 13:05
7. hodina: 13:10 - 13:55
8. hodina: 14:00 - 14:45


Provoz školní družiny:
Ráno: od 6:15
Po vyučování: do 15:30
Poplatek za ŠD: 100 Kč za pololetí


Ve škole jsou organizovány tyto zájmové kroužky:
počítače 4. třída - vede D.Shakhar
počítače 5. třída - vede ing. J. Bačová
flétny - vede Mgr. E. Raková
náboženství - vede Mgr. F. Zeman
cvičení s hudbou

Knihovna je otevřena každé pondělí od .. do .. hodin.

Stravování ve školní jídelně - spadá pod MŠ:
Cena oběda - dítě 1. - 5. ročník .... Kč / 6. - 9. ročník .... Kč
Obědy se vydávají od ..... do ..... hodin.


Škola zajišťuje pitný režim a prodej dotovaných mléčných výrobků.
Vytvořil © David Shakhar 2005-2006