Základní škola Sopotnice Základní škola Sopotnice

Školní akce


Adopce na dálku
Žákům 7. třídy není lhostejná bída zemí třetího světa, a proto se rozhodli podpořit nejchudší sběrem neodlepených použitých poštovních známek. Za 300 takových známek lze pořídit oběd pro deset dětí ve školce, za 400 známek lze zaplatit školné pro chudé dítě na 1 měsíc a za 100 000 známek je možno zaplatit novostavbu malé dětské školky v Tanzánii. Vybrané známky zasílá průběžně p. uč. Zeman benediktinským misionářům.
Někteří žáci se rovněž zapojili do celoročního projektu "Adopce na dálku", v němž přispívají měsíční částkou 30 Kč na studium a stravu jednoho dítěte v Ugandě.


13. prosince 2005
Exkurze do Prahy
V předvánočním čase připravili třídní učitelé (Mgr. František Zeman a David Shakhar) pro žáky 7. a 8. ročníku exkurzi do Prahy. Exkurze měla bohatý program. Naší první zastávkou bylo Václavské náměstí, kde se žáci od p. uč. Zemana dozvěděli mnoho zajímavostí o soše sv. Václava a Národním muzeu. Poté jsme se přesunuli metrem na naši první hlavní zastávku, do paláce Flora. V paláci Flora se nachází kino Oskar Imax, které je vybaveno moderní 3d technologií. Jedná se o jediné kino tohoto typu v České republice. Shlédli jsme dokumentární film "Tajemné hlubiny". U žáků se setkal s velmi kladným přijetím. Po skončení filmu jsme se opět přesunuli na Václavské náměstí a příjemnou procházkou přes Příkopy a Celetnou ulici (kde pan učitel Zeman opět poutavě povyprávěl o Prašné bráně) jsme dorazili na Staroměstské náměstí, místo tradičních vánočních trhů. Měli jsme štěstí, na náměstí jsme dorazili právě v okamžiku, kdy měl odbíjet opravený orloj. Žáci samozřejmě chtěli nasát atmosféru předvánoční Prahy a nakoupit upomínkové předměty (i vánoční dárky). Proto následoval rozchod, během kterého si vše dosyta prohlédli a nakoupili si. Kolem druhé hodiny odpolední jsme se znovu sešli a následovala poslední fáze exkurze, prohlídka Židovského města s výkladem p.uč. Shakhara. Žáci se dozvěděli několik zajímavostí z historie židovského osídlení Prahy a prohlédli si nejvýznamnější židovské památky, v čele se Starým židovským hřbitovem a Staronovou synagogou. Poté již nic nebránilo v cestě zpět do Ústí nad Orlicí, kam jsme dorazili kolem šesté hodiny večerní a zakončili tak velice poučnou a příjemnou exkurzi do našeho hlavního města.


12. prosince 2005
Celý první stupeň navštívil Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí. Žáci shlédli v rámci vyučování představení s názvem "Čertův švagr".


7. prosince 2005Sběr starého papíru
Ano, je to již tradice. Každým rokem žáci soutěží ve sběru papíru a každým rokem se zdá, že se papíru sejde více a více. Dne 7. prosince byli, mimo jiných soutěží, vyhlášeni i nejpilnější sběrači. Mimochodem, celkem se podařilo nasbírat 7152 kg starého papíru!

1. Petr Martinec 4. třída 1165 kg
2. Danisa Trejtnarová 1. třída 315 kg
3. Michal Beneš 7. třída 242 kg

Prohlédněte si fotografie z vyhlášení.


30. listopadu 2005 - 2. prosince 2005
Tradiční výroba adventních věnců
Jako každoročně se žáci 8. a 9. třídy pustili do zhotovování dekoračních věnečků. Devítka obstarala veškeré přípravné práce, osmáci úhledně obalili korpusy rozličným chvojím. Nejvytrvalejší pětice dívek vkusně věnečky nazdobila. Vzniklo celkem 20 adventních věnců, po kterých se ve dnech 30.11. - 2.12. "jen zaprášilo". To jsme sice chtěli, ale zároveň nám bylo líto, že ta voňavá vánoční předzvěst nezdobila školní chodbu déle.


30. listopadu 2005
Sáňkování na Homolce
3. a 5. ročník byl sáňkovat na Homolce. Dětem se tato akce velice líbila a braly ji jako zpestření hodin tělesné výchovy.


Konec listopadu 2005
Dějepisná olympiáda
Koncem listopadu se 12 žáků 8. a 9. třídy zúčastnilo dějepisné olympiády, jejíž téma jasně vyjadřoval název "Od pěstního klínu po první Nobelovu cenu". Téma bylo zajímavé, ale také náročné po odborné stránce. Nejlépe se s nástrahami testu vypořádaly žákyně 9. třídy Martina Kalousková a Ivona Dušková, které získaly shodně 55 bodů a postupují do okresního kola. O nesmírné vyrovnanosti soutěžících vypovídá fakt, že další čtyři olympionici získali o pouhý jeden bod méně. Jmenovitě se jednalo o Báru Martincovou a Josefa Ledra z 9. třídy a Jiřího Martince a Denisu Faltusovou z 8. třídy. Všem zúčastněným děkuji za odvedenou práci a postupujícím do okresního kola přeji hodně úspěchů.
Mgr. František Zeman


Listopad 2005

Volby do školské rady
Volby do školské rady byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 13.10.2005.

Volby zástupců pedagogických pracovníků školy proběhly dne 10.11.2005. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi (ve složení Mgr. Alena Kulhavá, David Shakhar, Marcela Blažková), která dohlížela nad průběhem voleb. Voleb se zúčastnilo 11 pedagogických pracovníků školy a ze dvou kandidátů (Mgr. František Zeman a Mgr. Eva Raková) byla 8 hlasy z 11 zvolena Mgr. Eva Raková.

Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly dne 15.11.2005. Na správný průběh voleb dohlížela tříčlenná volební komise ve složení Mgr. František Zeman, Mgr. Eva Raková, Radek Prachař. Dostavilo se 75 rodičů, kteří vybírali svého zástupce ze 3 kandidátů (ing. Ludmila Faltusová, ing. Luděk Maixner, paní Iva Vítková). Paní Iva Vítková byla zvolena 45 hlasy ze 70 platných hlasovacích lístků.

Za zřizovatele se členem školské rady stala JuDr.Kubová.


31. října 2005
Varhanní koncert
V kostele svatého Zikmunda v Sopotnici proběhl varhanní koncert. Žáci vyslechli symfonie J. S. Bacha a poté je paní kostelnice provedla celým kostelem, kde si mohli vše prohlédnout.


27. října 2005
Exkurze na dělostřeleckou tvrz Bouda
Přes nepřízeň počasí se druhý stupeň dne 27.10.2005 vydal na zajímavou výpravu do vojenské minulosti Československé republiky. Po namáhavém pěším přesunu ze Suchého Vrchu ke vstupnímu objektu dělostřelecké tvrz Bouda žáky čekala poutavým výkladem proložená prohlídka podzemních prostor tvrzi. Snad nejvíce všechny zaujala technická data pevnosti, především tloušťka stropního železobetonu. Hodina vyhrazená prohlídce utekla jako voda. Počasí se také umoudřilo a cesta zpět na Suchý Vrch se proměnila na příjemnou přírodovědnou procházku lesem. A tak jediným záporem úterní exkurze byl fakt, že rozhledna na Suchém Vrchu byla uzavřena a nemohli jsme se tak porozhlédnout po kraji. Na druhou stranu dohlednost vzhledem k počasí byla nevalná. Rozhodně se však jednalo o zajímavou a hodnotnou výpravu i vzhledem k tomu, že autobus byl zaplacen z peněz, které škola získala sběrem papíru, a tak jediným výdajem žáků (a rodičů) bylo pouze třicetikorunové vstupné.


21. října 2005
Návštěva místní knihovny
3. a 5. ročník navštívil místní knihovnu. Cílem této návštěvy bylo ukázat dětem, jak se mohou stát členy klubu čtenářů, jak si půjčovat knihy a také je seznámit s celkovou organizací a řádem sopotnické knihovny.


11. října
Dopravní soutěž žáků 1. stupně
V Ústí nad Orlicí se konala dopravní soutěž žáků 1. stupně, která se skládala z písemného testu z pravidel silničního provozu, zdravovědy a také z jízdy na kole, při níž bylo úkolem překonávat různé překážky. Naši školu reprezentovali Damián Volcov, Jára Brožek, Jennifer Vítková a Maruška Diblíková. V silné konkurenci obsadili naši žáci celkově 16. místo.


6. října
Ukázka výcviku dravých ptáků
Na místním hřišti proběhla ukázka chovu a výcviku dravých ptáků. Děti si zde mohly prohlédnout dravce, kteří žijí u nás, ale i takové, kteří se v naší republice nevyskytují. Celé představení bylo doplněno vynikajícím komentářem odborných pracovníků.


14.9.2005
Sprinterský dvojboj
Dne 14. září se uskutečnil sprinterský dvojboj

1. - 3. ročník- běh na 30m a 40m:
chlapci
1. Lukáš Sivak
2. Michal Miko
3. Josef Martinec

dívky
1. Marie Biliová
2. Hana Peterková
3. Kristýna Kopsová

4. - 5. ročník - běh na 40m a 50m:
chlapci
1. Jaroslav Brožek
2. Stanislav Beneš
3. Damián Volcov a Pavel Jariš

dívky
1. Marie Diblíková
2. Jennifer Vítková
3. Nicoleta Volcov


15.9.2005
Sprinterský trojboj
Dne 15. září se uskutečnil sprinterský trojboj

6. a 7. ročník běh na 40m, 50m a 60m :
chlapci
1. Pavel Krejčí
2. Tomáš Blažek
3. Jan Krčmář

dívky
1. Barbora Martinková
2. Tereza Kiselová
3. Jitka Plíhalová

8. a 9. ročník běh na 40m,50m a 60m :
chlapci
1. Jiří Martinec
2. Vladan Stárek
3. Vojtěch Kovář

dívky
1. Barbora Martincová
2. Aneta Panušová
3. Denisa Faltusová


Prázdniny 2005
V průběhu prázdnin došlo k velké změně v naší kotelně, neboť se škola dočkala plynového topení. Za úklid, likvidaci starého kotle a přípravy kotelny na plynofikaci patří poděkování panu Janu Kašparovi. Plynofikaci provedla firma " Ladislav Kapucián - Topenářství a montáž plynu."

Na našem školním pozemku bylo rušno i o prázdninách. Za dobrou péči o svěřený úsek získali pochvalu celkem 44 žáci.

Těsně před začátkem nového školního roku se navíc 20 žáků účastnilo úklidu v okolí školy. Je to hezký příklad ekologie v praktickém životě. Všem patří pochvala a poděkování.
Vytvořil © David Shakhar 2005-2006